Utbildning

Information om utbildningar

Under vårterminen 2019 ges kursen Tillsyn i teori och praktik som kan ge 7,5 högskolepoäng. Kursen ges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursen genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som det utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Mer information om kursen på Förvaltningshögskolans webbplats

Intresseanmälan

Intresseanmälan göras senast den 11 januari 2019. Du använder blanketten nedan.

Intresseanmälan till kursen Tillsyn i teori och praktik VT 2019

Blanketten skickar du via e-post till oskar.svard@spa.gu.se.