Utbildning

Information om utbildningar

Under höstterminen 2017 ger Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet kursen Tillsyn i teori och praktik. 
Kursen, som kan ge 7,5 högskolepoäng, genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som den utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Kursansvarig: Vicki Johansson
Plats: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19
Pris: Kontakta Oskar Svärd för ytterligare upplysningar
Kursupplägg: Sex heldagar fördelat på tre moduler, på halvfart. Kursen startar i september 2017 och pågår till och med december.

Läs mer om kursens innehåll på Förvaltningshögskolans webbplats

Intresseanmälan
Intresseanmälan görs senast den 31 maj 2017. Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in.

Anmälan ska innehålla:

Beställare (organisation): ………………………………………........................

Kontaktperson: ………………………………………………………

Deltagare: ………………………………………………………

E-post deltagare: ………………………………………………………

Tel. direkt/ mobil: ………………………………………………………

Tel. nr. vx: ………………………………………………………

och sändas via e-post till: oskar.svard@spa.gu.se

Titta gärna in på vår webbplats (www.spa.gu.se) där information ges om våra pågående uppdragsutbildningar. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon.

Varmt välkommen!

Kursansvarig
Vicki Johansson, docent
vicki.johansson@spa.gu.se
031-786 1596

Ansvarig för uppdragsutbildningar
Oskar Svärd, fil dr
oskar.svard@spa.gu.se
0706-6184485, 031-786 4485