Utbildning

Information om utbildningar

Under höstterminen 2017 ger Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet kursen Tillsyn i teori och praktik. 
Kursen, som kan ge 7,5 högskolepoäng, genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som den utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Kursansvarig: Vicki Johansson
Plats: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19
Pris: Kontakta Oskar Svärd för ytterligare upplysningar
Kursupplägg: Sex heldagar fördelat på tre moduler, på halvfart. Kursen startar i september 2017 och pågår till och med december.

Läs mer om kursens innehåll på Förvaltningshögskolans webbplats

Intresseanmälan
Intresseanmälan görs senast den 31 maj 2017. Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in.

Anmälan ska innehålla:

Beställare (organisation): ………………………………………........................

Kontaktperson: ………………………………………………………

Deltagare: ………………………………………………………

E-post deltagare: ………………………………………………………

Tel. direkt/ mobil: ………………………………………………………

Tel. nr. vx: ………………………………………………………

och sändas via e-post till: oskar.svard@spa.gu.se

Titta gärna in på vår webbplats (www.spa.gu.se) där information ges om våra pågående uppdragsutbildningar. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon.

Varmt välkommen!

Kursansvarig
Vicki Johansson, docent
vicki.johansson@spa.gu.se
031-786 1596

Ansvarig för uppdragsutbildningar
Oskar Svärd, fil dr
oskar.svard@spa.gu.se
0706-6184485, 031-786 4485

Under vårterminen 2016 ges kursen Tillsyn i teori och praktik som kan ge 7,5 högskolepoäng. Kursen ges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursen genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som det utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Läs mer om kursens innehåll här

Anmälan

Anmälan görs senast 31 oktober på anmälningsblankett som sänds via e-post till:

Anna Cregård, fil dr
Viceprefekt med ansvar för uppdragsutbildning och samverkan
anna.cregard@spa.gu.se
031-786 5906

Kursen Tillsyn i teori och praktik kommer erbjuds vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet under hösten 2014.

Kursen riktar sig till myndigheter och enheter med gransknings- och tillsynsuppdrag. Kursen Tillsyn i teori och praktik 7,5 hp är en forskningsbaserad och praktiknära utbildning som:

  • utvecklar och stärker kursdeltagarens professionella roll som tillsynare;
  • problematiserar och sätter in tillsynsuppdraget i ett samhällspolitiskt sammanhang;
  • utvecklar kursdeltagarens möjligheter att reflektera över och kritiskt granska val av tillsynstema och tillsynsmetoder i det praktiska tillsynsarbetets olika faser, och;
  • tar kursdeltagarens kunskaper i anspråk för en aktiv undervisningsform.

Förvaltningshögskolans tillsynsutbildningar är de enda i sitt slag i Sverige, och har även fått stor uppmärksamhet i övriga Norden. Kursen har givits under åtskilliga år med mycket goda resultat, bland annat i samarbete med Tillsynsforum.

Kursansvarig: Vicki Johansson

Plats: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19

Pris: 23 100 kr exklusive moms per plats, antalet platser är begränsat (vid anmälan av minst tre från samma myndighet erhålls 2 000 kr i rabatt per anmäld).

Kursupplägg: Sex heldagar fördelat på tre moduler, på halvfart; start sker i månadsskiftet augusti-september 2014.

Anmälan senast den 31 maj 2014 (vi behandlar ansökningar i den ordningen de inkommer) till Anna Cregård. Anmälan sker genom arbetsgivaren (se bifogad Anmälningsblankett).

För mer information kontakta oss:

Kursansvarig Vicki Johansson, docent
e-post: vicki.johansson@spa.gu.se
031-786 1596

Studierektor Anna Cregård, fil dr
e-post: anna.cregard@spa.gu.se
031-786 5906

Läs mer på vår webbplats: www.spa.gu.se