Utbildning

Information om utbildningar

Fakultetskursers utbildningsprojekt om statlig tillsyn är ett omfattande utbildningsprogram för personer som arbetar på statliga myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn.

Utbildningsprogrammet består av två block, dels en juridisk del om grunderna för tillsynsuppdraget, dels en fördjupningsdel i metodik för tillsynsarbetet. Detta för att ge deltagarna goda teoretiska och praktiska färdigheter.

Läs mer om tillsynsutbildningar från Fakultetskurser här.