Tillsynsforums vårkonferens den 18 maj 2017 – anmälan öppen

Nu kan du anmäla dig till vårens konferens.

Det blir en innehållsrik och spännande dag på temat Digitaliseringens möjligheter. Sverige ska åter bli bäst i klassen.

Innehållet kommer att spegla var vi står idag och hur resan framöver kommer att se ut. Det blir också rikliga tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter. Under dagen kommer också ett antal frågor att ställas för att se vad vi tycker och tror om digitaliseringens möjligheter i vårt dagliga myndighetsutövande. Vad sägs om rubriker som

  • Digitaliseringens transformerande kraft
  • Sverige 2030 – Utmaningar och möjligheter
  • Skatteverkets digitaliseringsresa
  • De uppkopplade medieborgarna – vad förväntar de sig av myndigheterna idag?
  • Digitalisera demokratiskt

Moderator för dagen är Maria Bjaring.

Program och anmälningslänk.

Investeringen förutom tid är 3 500 kronor inklusive moms.

Välkommen till en spännande dag i digitaliseringens tecken.