Vårkonferens 2019 – den 22 maj på Nalen i Stockholm

Program för Tillsynsforums konferens

Tema: Ledning av tillsynsverksamhet – framtida utmaningar i en föränderlig värld

Tid: Onsdagen den 22 maj 2019

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Moderator: Maria Bjaring

Till anmälan

08.30–09.15                       Registrering och kaffe

09.15–09.20                       Ingrid Cherfils, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp

09.20–10.00                       Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket

”Vilka framtida ledningsutmaningar har myndigheterna?”

10.00–10.40                       Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen

”Förändringsarbete då, nu och framåt”

10.40–10.50                        Bensträckare

10.50–11.30                        Karin Åström Iko, riksarkivarie

”Att säkra samhällets informationsförsörjning i en föränderlig tid”

11.30-12.00                        Paneldiskussion och frågor

12.00 -13.00                        Lunch

13.00–13.55                        Eva Hamilton, tidigare vd för SVT

”Att leda förändring i en offentlig verksamhet som alla har åsikter om”

Frågor och bordsdiskussion

13.55 -14.00                       Bensträckare

14.00–14.40                       Linda Zetterman och Lars Thornberg, utredare Skolinspektionen

Hur kan Skolinspektionen verka för att nå högre kvalitet i skolan”

14.40–15.00                       Eftermiddagskaffe

15.00 -15.45                       Ulrik von Essen, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen  

”Rättsliga aspekter på tillsyn?”

15.45–16.00                        Maria Bjaring och Ingrid Cherfils, sammanfattning och avslutning

16.00–17.00                        Mingel med tilltugg

OBS!
Mentimeter kommer att användas, så ta med mobilen!