Förvaltningshögskolan erbjuder kursen Tillsyn i teori och praktik

Kursen Tillsyn i teori och praktik kommer erbjuds vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet under hösten 2014.

Kursen riktar sig till myndigheter och enheter med gransknings- och tillsynsuppdrag. Kursen Tillsyn i teori och praktik 7,5 hp är en forskningsbaserad och praktiknära utbildning som:

  • utvecklar och stärker kursdeltagarens professionella roll som tillsynare;
  • problematiserar och sätter in tillsynsuppdraget i ett samhällspolitiskt sammanhang;
  • utvecklar kursdeltagarens möjligheter att reflektera över och kritiskt granska val av tillsynstema och tillsynsmetoder i det praktiska tillsynsarbetets olika faser, och;
  • tar kursdeltagarens kunskaper i anspråk för en aktiv undervisningsform.

Förvaltningshögskolans tillsynsutbildningar är de enda i sitt slag i Sverige, och har även fått stor uppmärksamhet i övriga Norden. Kursen har givits under åtskilliga år med mycket goda resultat, bland annat i samarbete med Tillsynsforum.

Kursansvarig: Vicki Johansson

Plats: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19

Pris: 23 100 kr exklusive moms per plats, antalet platser är begränsat (vid anmälan av minst tre från samma myndighet erhålls 2 000 kr i rabatt per anmäld).

Kursupplägg: Sex heldagar fördelat på tre moduler, på halvfart; start sker i månadsskiftet augusti-september 2014.

Anmälan senast den 31 maj 2014 (vi behandlar ansökningar i den ordningen de inkommer) till Anna Cregård. Anmälan sker genom arbetsgivaren (se bifogad Anmälningsblankett).

För mer information kontakta oss:

Kursansvarig Vicki Johansson, docent
e-post: vicki.johansson@spa.gu.se
031-786 1596

Studierektor Anna Cregård, fil dr
e-post: anna.cregard@spa.gu.se
031-786 5906

Läs mer på vår webbplats: www.spa.gu.se