Utbildning: “Tillsyn i teori och praktik”

Under vårterminen 2016 ges kursen Tillsyn i teori och praktik som kan ge 7,5 högskolepoäng. Kursen ges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursen genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som det utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Läs mer om kursens innehåll här

Anmälan

Anmälan görs senast 31 oktober på anmälningsblankett som sänds via e-post till:

Anna Cregård, fil dr
Viceprefekt med ansvar för uppdragsutbildning och samverkan
anna.cregard@spa.gu.se
031-786 5906