Dokument

(Under bearbetning) Här hittar du information och dokument rörande Tillsynsforum. Just nu håller vi på att ladda upp dokument på sidan.

Information, Konferensmaterial, Rapporter, Remissvar

2013

Arbtesmiljoverket_Regelstyrning_eller_skonsmassiga_bedomningar_131120
anteckningar-tillsynsforum-130612
anmalningsblankett VT14
Var-syn-pa-tillsyn-111109
Tillsynsforum201-EmmaEk_small (1)
Tillsynsforum_varkonferens_130515
Tillsynsforum_livsmedelsverket_lony_131120_0
Tillsynsforum-20-November 2013_Dan Nordin
Tillsynsforum_20nov_2013_Ulrik von Essen_0
Tillsynsforum-20-nov 2013_Riksrevisionen_0
Thomas-Nilsson-presentation
Styrgruppen_Motesanteckningar-Tillsynsforums-styrgruppsmote-17april
stralsakerhetsmyndigheten-varkonferens-2013
Program-för-hostkonferensen 2013
Motesanteckningar-Tillsynsforums-styrgruppsmote_2013-09-18_(internetversion)
Motesanteckningar-Tillsynsforums-styrgruppsmote_2013-08-20_(internetversion)
karolinska-varkonferens-2013
IVO-informationsblad april 2013
ISF_Bedomningsfragor_i_tillsynen_131120_ua
hans-eric-varkonferens-2013
enigma-varkonferens-2013

2012

108_ Rask-informationsinsamling_v1
107_Verksamhetsbevakning_v1
106_Inspektera_v1
97_Tillsynspolicy_v2
Var syn pa tillsyn
Tillsyn_peterehn
lean-gudrun-antemar
inbjudan-varkonferens-2012
Forvaltningshogskolan_tillsynschemavt2013
Forvaltningshogskolan_lasanvistillsynvt13
124_Granska_v1

2011

Konferens_2011-04-06_Bemotande_Wittberg
Konferens_2011-04-06_allmant-om-innehall
EI-Tillsynspolicy
CSN-i-sociala-medier-utv-avd
Program-hostkonferens_2011-11-15_(slutligt_2011-11-09)
Tillsynsforum-hostkonferens 2011_program 111102
Tillsynsforum-15-nov-2011_rattsliga
Personuppgifter-i-Sociala-Medier-Tillsynsforum

2010

Tillsynsforum_konferens_2010-11-10_MILJOSAMVERKAN_SVERIGE
Tillsynsforum_konferens_2010-11-10_FINANSDEPARTEMENTET
Tillsynsforum_deltagarlista_konferens_10_nov_2010_ORGANISATION
Tillsynsforum_deltagarlista_konferens_10_nov_2010_NAMN
Swedac-SIS2
Swedac-SIS
Skolinspektionen_och_Socialstyrelsen_-_exempel_pa_samverkan_i_tillsyn
Swedac
Riktlinjer
Program_-_slutligt
Konferens_2010-11-10_OM_KONFERENSEN
Konferens_2010-11-10_Marknadskontroll_presentation
Inbjudan_konferens_2010-11-10

2009

Vardeord_-_Framtagna_vid_grupparbeten_under_Tillsynsforum_den_12_november_2008
Utvardering_Tillsynsforums_hostkonferens_2009
Tillsynskonferens_2009-11-04_Grupparbete_Perfekt_tillsynare_powerpoint

Systemtillsyn_i_Livsmedelskontrollen
Systemtillsyn_-_sa_gor_vi_(Skolinspektionen)
Systemtillsyn_-_Erfarenheter_fran_Socialstyrelsen
Rattssaker_tillsyn_kraver_mer_samordning
Program_Tillsynsforum_konferens_4_november_2009
Lansstyrelsernas_tillsyn_–_dagslage_mojliga_forbattringar_framtidsutsikter_-_Lansstyrelsens_utredning
Livsmedelsverket
Konferens_2009-11-04
Johan_Brunnberg_Tillsynsforum_2009-11-04_(ppt)
Inbjudan_Tillsyn_i_teori_och_praktik_7,5_hp
Helena_Pettersson_Tillsynsforum_2009-11-04_(ppt)
En_tydlig_rattssaker_och_effektv_tillsyn_Regeringens_skrivelse_2009-10-79
Avvagningar_vid_systemtillsyn_-_Inspektionsdilemmat_i_ny_tid