Styrgruppsmöten

Planerade möten 2023

  • 24 mars
  • 14 april
  • 26 maj
  • 16 juni

Genomförda möten

Nedan finns anteckningar från genomförda möten.

Styrgruppsmöte 24 februari

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) var värd för mötet och gjorde en presentation om IAF:s uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i allmänhet och från arbetslöshetsförsäkringen i synnerhet.

Tillsynsforums konferens den 27 april diskuterades. Det är 32 anmälda hittills.

Förslag att inrätta informationsgrupp i styrgruppen som ser över Tillsynsforums hemsida och hur vi når ut med konferensen.

Försvarets materielverk (FMV) hälsas välkommen till styrgruppen.

Diskussion om definition av tillsyn. Förslag att sammanställa underlag att diskutera på kommande styrgruppsmöten.

Styrgruppsmöte 20 januari

Transportstyrelsen var värd för mötet och gjorde en presentation om riskbaserad tillsyn av funktionsbaserade regler inom luftfarten.

Innehållet i Tillsynsforums planerade konferens den 27 april diskuterades.