Styrgruppsmöten

Planerade möten 2019

11 oktober, kl. 13:00-15:00

15 november, kl. 13:00-15:00

11 december, kl. 10:00-12:00

Genomförda möten 2019

6 september

Värd för styrgruppsmötet den 6 september var Skolinspektionen. Uppsala universitet är inbjudna till styrgruppsmötet den 11 oktober för en redovisning vad de kan bidra med för utbildningsinsatser/kompetensstöd för tillsynsmyndigheter. Vidare diskuterades att det vore intressant att gå vidare i frågan kring hur myndigheter kan samordna och upphandla gemensamma utbildningar.

Styrgruppen beslutade att konferensen 2020 ska äga rum på Nalen i Stockholm den 22 april. Temat för konferensen diskuterades.

Nästa styrgruppsmöte är den 11 oktober hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Presentation - inspektörsprogrammet (pdf, 407 KB)

28 juni

Värd för styrgruppsmötet den 28 juni var Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Vårkonferensen den 22 maj diskuterades. Alla närvarande på mötet hade positiva intryck från konferensen. Sammanfattning och filmer från konferensen finns på Tillsynsforums hemsida.

Datum och plats för nästa konferens (under våren 2020) kommer att beslutas under hösten 2019.

Uppsala universitet kommer att bjudas in till styrgruppsmötet den 11 oktober eftersom de är intresserade av att sälja tillsynsutbildningar till myndigheter.

Mötet diskuterade även möjligheten att sprida erfarenheter mellan myndigheter genom att ha webbinarium eller workshops.

26 april

Värd för styrgruppsmötet den 26 april var Polisen. Polisen berättade om sin (interna) tillsynsverksamhet samt presenterade en pågående tillsyn av LoB:s tillämpning.

Mötet diskuterade konferensen den 22 maj tillsammans med konferensens moderator Maria Bjaring som var inbjuden till mötet. Det är nu drygt 100 anmälda deltagare från flera olika myndigheter.

Frekvensen på framtida styrgruppsmöten bestämdes. Nästa möte är den 28 juni hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Presentation (pdf, 324 KB)

8 mars

Värd för styrgruppsmötet den 8 mars var Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gjorde en presentation av granskning av säkerhetskultur.

Mötet diskuterade vårkonferensen den 22 maj och konferensavgiften fastställdes. Bokslutet för 2018 godkändes. Uppsala universitet söker samarbete med Tillsynsforum om en tillsynsutbildning.

Presentation (pdf, 3 MB)

25 januari

Värd för styrgruppsmötet den 25 januari var IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). IAF gjorde en presentation av Arbetslöshetsförmedlingens kontrollarbete.

Mötet pratade om vårkonferensen den 22 maj och om en förfrågan om kontakt från Tillitsdelegationen. Man diskuterade även Tillsynsforums årsberättelse och bokslutet för 2018.

Presentation (pdf, 110 KB)