Styrgruppsmöten

Planerade möten 2022

  • 28 januari
  • 11 mars
  • 8 april
  • 20 maj
  • 17 juni

Genomförda möten 2021

12 februari

Skolinspektionen var värd för mötet. Statskontoret presenterade sin rapport, se bifogad fil. De rekommenderade även antologin ”Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet” som återfinnes på Statskontorets webbplats.

En digital konferens är planerad till den 22 april. Innehållet diskuterades.

Presentation 12 februari (pdf, 276 kb)

12 mars

Transportstyrelsen var värd för mötet och gjorde en presentation om ekonomisk tillsyn inom luftfarten, se bifogad fil.

Läget för konferensen den 22 april är att det är 69 anmälda. En generalrepetition inför konferensen är planerad.

DIGG hälsas välkommen till nätverket.

Presentation 12 mars (pdf, 532 kb)

28 maj

Swedac var värd för mötet och gjorde en presentation om hur ackreditering kan användas som komplement till traditionell tillsyn, se bifogad fil.

Vårkonferensen utvärderades. Den genomfördes helt digitalt. Vissa deltagare hade svårt att komma in i mötet men överlag fungerade tekniken smidigt. En återkoppling var att man i förväg skulle gå ut med vilken bandbredd som krävdes för deltagande i konferensen. Föredragen från konferensen ligger på Youtube.

Presentation 28 maj (pdf, 1,39 mb)

10 september

Strålsäkerhetsmyndigheten var värd för mötet. Myndigheten gjorde en presentation om sin nya organisation, se bifogad fil.

Vårkonferensen 2022 diskuterades. Tanken är att det ska bli en fysisk konferens på Nalen den 28 april. Mötet diskuterade temat för konferensen utifrån inspel från årets konferens.

Presentation 10 september (pdf, 1,31 mb)

22 oktober

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) var värd för mötet. Myndighetens generaldirektör hälsade välkommen. IAF presenterade sin nya metod för text- och dataanalys, se bifogad fil. Patent- och registreringsverket presenterade sig och sitt tillsynsuppdrag. Transportstyrelsen gjorde en presentation om klimatanpassning. Vårkonferensen den 28 april 2022 diskuterades. Föreslaget tema är ”Effektivisering”.

Presentation 22 oktober (pdf, 1,81 mb)

10 december

Skolinspektionen var värd för mötet och presenterade sitt arbete med Samlad signalhantering, se bifogad presentation.

Vårkonferensen diskuterades. Det internationella inslaget behöver komma på plats. I övrigt är programmet i stort sett klart. Arbetsnamn: effektivisering. Arbetet under året summerades. Vårkonferensen 2021 kunde genomföras helt digitalt och var lyckad. Förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden lyftes.

Presentation 10 december (pdf, 157 kb)