Styrgruppsmöten

Planerade möten 2019

28 juni, kl. 13:00-15:00

30 augusti, kl. 13:00-15:00

11 oktober, kl. 13:00-15:00

15 november, kl. 13:00-15:00

11 december, kl. 10:00-12:00

Genomförda möten

26 april 2019

Värd för styrgruppsmötet den 26 april var Polisen. Polisen berättade om sin (interna) tillsynsverksamhet samt presenterade en pågående tillsyn av LoB:s tillämpning.

Mötet diskuterade konferensen den 22 maj tillsammans med konferensens moderator Maria Bjaring som var inbjuden till mötet. Det är nu drygt 100 anmälda deltagare från flera olika myndigheter.

Frekvensen på framtida styrgruppsmöten bestämdes. Nästa möte är den 28 juni hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Presentation (pdf, 324 KB)

8 mars 2019

Värd för styrgruppsmötet den 8 mars var Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gjorde en presentation av granskning av säkerhetskultur.

Mötet diskuterade vårkonferensen den 22 maj och konferensavgiften fastställdes. Bokslutet för 2018 godkändes. Uppsala universitet söker samarbete med Tillsynsforum om en tillsynsutbildning.

Presentation (pdf, 3 MB)

25 januari 2019

Värd för styrgruppsmötet den 25 januari var IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). IAF gjorde en presentation av Arbetslöshetsförmedlingens kontrollarbete.

Mötet pratade om vårkonferensen den 22 maj och om en förfrågan om kontakt från Tillitsdelegationen. Man diskuterade även Tillsynsforums årsberättelse och bokslutet för 2018.

Presentation (pdf, 110 KB)