Om Tillsynsforum

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Vi arrangerar regelbundet konferenser, vanligtvis en på våren och en på hösten. Styrgruppen arbetar med att ta fram passande teman och att anlita föreläsare med olika infallsvinklar på tillsyn.

Ett 90-tal statliga myndigheter arbetar idag helt eller delvis med någon form av tillsyn. Tillsynsmyndigheter är verksamma inom i stort sett alla områden i samhället. Under rubriken Nätverket hittar du de myndigheter som är medlemmar i Tillsynsforum.

Tillsynsforum leds av en styrgrupp som har representanter från ett tiotal myndigheter. En redaktionskommitté arbetar med utveckling av webbplatsen.

Under rubriken ”Månadens tillsynsmyndighet” delar myndigheter med sig av sina erfarenheter. Genom intervjuer under vinjetten ”Tillsynaren i vardagen” kan vi ge varandra en bild av vad det innebär att arbeta med tillsyn.

På webbplatsen försöker vi ge en bild av vad som sker inom nätverket och det fält vi verkar. Vi tar givetvis gärna emot tips och nyheter om ämnen som du tror kan vara intressanta för fler att ta del av!