Välkommen till Tillsynsforum

Nästa konferens

Nästa konferens med Tillsynsforum blir under våren 2025 i Stockholm.

Om Tillsynsforum

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Ta del av vår sammanfattning av 2024 års konferens

Alla filmer från genomförda konferenser hittar du under fliken Video.