Välkommen till Tillsynsforum

Nästa konferens

Nästa konferens har temat Tillsyn i en föränderlig omvärld och äger rum den 16 april 2024 på Nalen i Stockholm.

Förlängd möjlighet till anmälan till och med den 9 april.

Program 16 april 2024

Om Tillsynsforum

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Ta del av vår sammanfattning av 2023 års konferens

Alla filmer från genomförda konferenser hittar du under fliken Video.