Välkommen till Tillsynsforum

Save the date. Tillsynsforums konferens den 28 april 2022.

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Alla filmer från genomförda konferenser hittar du under fliken Video.