Välkommen till Tillsynsforum

Vårkonferensen 2020 inställt. På grund av rådande pandemi så ställer vi in årets konferens, men vi hoppas att läget förändras så att vi kommer att kunna hälsa er välkomna till vårkonferensen 2021 istället.

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Alla filmer från genomförda konferenser hittar du under fliken Video.