Så arbetar vi med nätverket

Nätverket Tillsynsforum leds av en styrgrupp. Styrgruppen utser ordförande och sekretariatsansvarig myndighet. Varje år gör styrgruppen en rapport över verksamheten. Styrgruppen ansvarar för förvaltning av nätverkets ekonomiska medel, konferenser, drift av webbplatsen samt administration av medlemsförteckningen.

Styrgruppen planerar vanligen för att arrangera två konferenser per år. Den ansvarar för att sprida information kring tillsynsfrågor och att hålla medlemmarna underrättade om viktiga frågor i verksamheten.

Transportstyrelsen ansvarar för ordförandeskapet 2018.

För Tillsynsforums sekretariat ansvarar Skolinspektionen.

Styrgruppen

Namn Titel
Ingrid Cherfils, ordf Transportstyrelsen
Mårten Petersson, sekr Skolinspektionen
Magnus Danielsson Swedac
Pia Zatterström Arbetsmiljöverket
Rémi Vesvre Transportstyrelsen
Helena Söderman Myndigheten för press, radio och tv
Ewa Berndtsson Riksarkivet
Monika Magnusson Naturvårdsverket
Per Gustavsson Livsmedelsverket
Björn Hedberg Strålsäkerhetsmyndigheten
Anna Elvkull Energi Inspektionen
Camilla Zetterberg Kemikalieinspektionen
Thomas Carter Fastighetsmäklarinspektionen
Anette Landen Skatteverket
Fredrik Karlman Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Tony P Nilsson Jordbruksverket
Caroline Amundsson Länsstyrelsen
Håkan Anderberg Länsstyrelsen

Sekretariatet

Mårten Petersson
Skolinspektionen
08-586 081 77