Så arbetar vi med nätverket

Nätverket Tillsynsforum leds av en styrgrupp. Styrgruppen utser ordförande och sekretariatsansvarig myndighet. Varje år gör styrgruppen en rapport över verksamheten. Styrgruppen ansvarar för förvaltning av nätverkets ekonomiska medel, konferenser, drift av webbplatsen samt administration av medlemsförteckningen.

Styrgruppen planerar vanligen för att arrangera två konferenser per år. Den ansvarar för att sprida information kring tillsynsfrågor och att hålla medlemmarna underrättade om viktiga frågor i verksamheten.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för ordförandeskapet 2016.

För Tillsynsforums sekretariat ansvarar Skolinspektionen.

En redaktionskommitté arbetar med drift, utveckling, innehåll och publicering på webbplatsen.

Styrgruppen

Namn Titel Telefon
Monica Axelsson, ordf IVO, Inspektionen för vård och omsorg 010-788 51 93
Lena Stadler, sekr Utredare, Skolinspektionen 08-586 081 77
Magnus Danielsson Avdelningschef, Swedac 070-516 83 40
Håkan Olsson Stf GD, Arbetsmiljöverket 010-730 94 55
Tony Rosten Energimarknadsinspektionen 016-16 27 00
Helena Söderman  Myndigheten för press, radio och tv  08-580 070 10
Josefin Jonsson Folkhälsomyndigheten  010-205 20 33
Rémi Vesvre Transportstyrelsen 010-495 38 55
Per Gustavsson Livsmedelsverket 018-17 55 00
Björn Hedberg Utvecklingsstrateg, Strålsäkerhetsmyndigheten 070-309 74 16
Ingrid Loven Länsråd, Blekinge län 070-888 71 44
Camilla Zetterberg Kemikalieinspektionen 08-519 41 364
Thomas Carter Kommunikationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen 08-580 069 18
Katariina Parker Naturvårdsverket 08-698 10 00
Fredrik Karlman Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 0150-48 70 68

Sekretariatet

Lena Stadler
Skolinspektionen
08-586 081 77

Redaktionskommittén

Thomas Carter
Fastighetsmäklarinspektionen
08-580 069 18

Lisette Wiklund
Skolinspektionen
08- 586 080 29

Martin Zachrisson
Myndigheten för radio och tv
08-580 070 06