Så arbetar vi med nätverket

Nätverket Tillsynsforum leds av en styrgrupp. Styrgruppen utser ordförande och sekretariatsansvarig myndighet. Varje år gör styrgruppen en rapport över verksamheten. Styrgruppen ansvarar för förvaltning av nätverkets ekonomiska medel, konferenser, drift av webbplatsen samt administration av medlemsförteckningen.

Styrgruppen planerar vanligen för att arrangera en konferens per år. Den ansvarar för att sprida information kring tillsynsfrågor och att hålla medlemmarna underrättade om viktiga frågor i verksamheten.

Transportstyrelsen ansvarar för ordförandeskapet 2023

För Tillsynsforums sekretariat ansvarar Skolinspektionen och PRV.

Styrgruppen

Tillsynsforums styrgrupp leds av Transportstyrelsen. Skolinspektionen och PRV är sekretariatsmyndighet. I övrigt ingår följande myndigheter i styrgruppen:

 • Kemikalieinspektionen
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • Patent- och registreringsverket
 • Skolinspektionen
 • Swedac
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Arbetsmiljöverket
 • Naturvårdsverket
 • Försvarets materielverk
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Skatteverket
 • Kronofogden

Kontakta styrgruppen

Du kan kontakta styrgruppen genom att skicka e-post till info@tillsynsforum.se.