Så arbetar vi med nätverket

Nätverket Tillsynsforum leds av en styrgrupp. Styrgruppen utser ordförande och sekretariatsansvarig myndighet. Varje år gör styrgruppen en rapport över verksamheten. Styrgruppen ansvarar för förvaltning av nätverkets ekonomiska medel, konferenser, drift av webbplatsen samt administration av medlemsförteckningen.

Styrgruppen planerar vanligen för att arrangera en konferens per år. Den ansvarar för att sprida information kring tillsynsfrågor och att hålla medlemmarna underrättade om viktiga frågor i verksamheten.

Transportstyrelsen ansvarar för ordförandeskapet 2020.

För Tillsynsforums sekretariat ansvarar Skolinspektionen.

Styrgruppen

Namn Myndighet/Titel
Ingrid Cherfils, ordf Transportstyrelsen
Fredrika Brickman, sekr Skolinspektionen
Johan Blom Länsstyrelsen
Åsa Hasth Polismyndigheten
Barbro Torstensson Transportstyrelsen
David Johansson Fastighetsmäklarinspektionen
Ewa Berndtsson Riksarkivet
Tomas Waara Naturvårdsverket
Per Gustavsson Livsmedelsverket
Björn Hedberg Strålsäkerhetsmyndigheten
Emelie Karlsson Inspektionen för vård och omsorg
Camilla Zetterberg Kemikalieinspektionen
Anette Landen Skatteverket
Fredrik Karlman Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Tony P Nilsson Jordbruksverket
Caroline Amundsson Länsstyrelsen
Derya Akcan Inspektionen för vård och omsorg
Ingrid Rydell Inspektionen för vård och omsorg
Martin Frimanson Säkerhetspolisen
Thomas Carter Konsult

Sekretariatet

Jesper Antelius
Skolinspektionen