Author Archives: Thomas Carter

Regeringen presenterade den 18 maj, en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

 • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
 • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
 • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
 • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
 • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Digitaliseringsstrategin är publicerad på regeringens webbplats.

Nu kan du anmäla dig till vårens konferens.

Det blir en innehållsrik och spännande dag på temat Digitaliseringens möjligheter. Sverige ska åter bli bäst i klassen.

Innehållet kommer att spegla var vi står idag och hur resan framöver kommer att se ut. Det blir också rikliga tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter. Under dagen kommer också ett antal frågor att ställas för att se vad vi tycker och tror om digitaliseringens möjligheter i vårt dagliga myndighetsutövande. Vad sägs om rubriker som

 • Digitaliseringens transformerande kraft
 • Sverige 2030 – Utmaningar och möjligheter
 • Skatteverkets digitaliseringsresa
 • De uppkopplade medieborgarna – vad förväntar de sig av myndigheterna idag?
 • Digitalisera demokratiskt

Moderator för dagen är Maria Bjaring.

Program och anmälningslänk.

Investeringen förutom tid är 3 500 kronor inklusive moms.

Välkommen till en spännande dag i digitaliseringens tecken.

Anmäl dig till Tillsynsforums vårkonferens den 18 maj 2016 på Nalen i Stockholm.

Tema : Vad gör tillsynsmyndigheter för att nå sina mål - goda exempel

Följande talare kommer att beröra temat utifrån olika utgångspunkter.

 • Ardalan Shekarabi - statsråd och civilminister
 • Mats Alvesson - professor Lunds universitet
 • Frida Boisen - digital chef Bonniers tidskrifter, sociala medier-strateg på Dagens Industri och krönikör i Expressen
 • Ola Billger - kommunikationschef Konkurrensverket
 • Lars Boström och Joacim Malmström, Konsumentverket
 • Maria Bjaring - moderator

Här är länkar till program och anmälan.

Programmet för Tillsynsforums vårkonferens är snart färdigt. Tema för vårkonferensen är Vad gör tillsynsmyndigheter för att nå sina mål - goda exempel.

Konferensen äger rum på Nalen i Stockholm och startar med registrering och kaffe mellan kl. 09:00 - 09:30.

Rubrikerna för respektive talare är inte helt klara men på ett ungefär kan det se ut som följer:

 • Ardalan Shekarabi, statsråd och civilminister - Regeringens förvaltningspolitiska mål för tillsynsmyndigheter – Vilka övergripande mål har regeringen med myndigheternas tillsyn? Vad krävs för att nå målen?
 • Mats Alvesson, professor Lunds universitet - Formalia i ordning eller välfungerande verksamhet? Om behovet av kvalificerade bedömningar  - snarare än bocka av-aktivitet - i tillsynsarbete - Fokus på praktik och resultat snarare än regelverk och dokumentation
 • Frida Boisen, digital chef, Bonniers Tidskrifter, sociala medier-strateg på Dagens Industri och krönikör i Expressen - Sociala medier – kan man använda dessa för att nå sina mål
 • Ola Billger, kommunikationschef Konkurrensverket - Att kommunicera träffsäkert om tillsynen
 • Lars Boström och Joacim Malmström, Konsumentverket -  Hur får man 300 myndigheter att gå mot samma mål – Reflektioner hur Storbritanniens myndighetsportal gov.uk kom till

Moderator för dagen : Maria Bjaring, journalist, entreprenör och van moderator/samtalsledare

 

När programmet är helt klart kommer anmälningslänk att publiceras här på webbplatsen. Troligtvis i slutet av mars månad.

 

  

Tema för Tillsynsforums höstkonferens är Effekten av tillsyn - samhällsnyttan. Konferensen genomförs på Nalen i Stockholm. I nuläget är följande talare klara.

 • Anders Ivarsson Westerberg - Södertörns högskola
 • Vicky Johansson - Göteborgs universitet
 • Peter Ehn - Statskontoret
 • Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv.
 • Moderator är Åsa Juhlin

Boka in dagen i din almanacka. Konferensprogram med anmälningslänk kommer att publiceras på Tillsynsforums webbplats i månadsskiftet september/oktober.