Välkommen till Tillsynsforum

Nästa konferens

Nästa konferens är den 27 april 2023 på Nalen i Stockholm. Temat är Riskbaserad tillsyn – hur kommer vi dit?

Gå till program och anmälan

Om Tillsynsforum

Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar statligt med tillsyn. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort.

Ta del av vår sammanfattning av 2022 års konferens

Alla filmer från genomförda konferenser hittar du under fliken Video.