“Tillit och kontroll – ändamålsenliga metoder i tillsyn” den 23 maj 2018 på Nalen

Den 23 maj hölls Tillsynsforums vårkonferens på Nalen i Stockholm. Konferensen var som vanligt välfylld med runt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Konferensens agenda och sammanfattning hittar du via länkarna nedan: