Höstkonferens 2013 – Filmade föredrag

Tillsynsforums höstkonferens 2013 hade temat "Den goda bedömningen - regelstyrd eller  skönsmässig". Om du missade konferensen eller friska upp minnet så kan du ta del av de filmade föredragen här.

Lektor Dan Nordin talar om den samhällsvetenskapliga forskningen rörande bedömningar

Lektor Dan Nordin from Tillsynsforum on Vimeo.

Professor Ulrik von Essen talar om ramlag, normering och bedömning.

Professor Ulrik von Essen from Tillsynsforum on Vimeo.

Louise Nyholm, Livsmedelsverket, berättar om myndighetens arbete med bedömningshandböcker och likvärdighet.

Louise Nyholm, Livsmedelsverket from Tillsynsforum on Vimeo.

Torben Vincensten, Arbetsmiljöverket, berättar om myndighetens arbete med bedömningsfrågor i tillsynen.

Torben Vincensten, Arbetsmiljöverket from Tillsynsforum on Vimeo.

Nina Karnehed, Inspektionen för socialförsäkringen, berättar om myndighetens arbete med bedömningsfrågor i tillsynen.

Nina Karnehed, Inspektionen för socialförsäkringen from Tillsynsforum on Vimeo.

I paneldiskussionen deltog även Lennart Gustafsson som ledde Tillsynsutredningen.

Paneldiskussion med samtliga föreläsare under dagen from Tillsynsforum on Vimeo.