Author Archives: admin

Den 19 november hölls Tillsynsforums höstkonferens 2015 på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt tillställning som denna gång hade temat "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta".

Som vanligt bjöds det på föredrag både från det akademiska perspektivet och myndigheternas egna erfarenheter i ämnet. Moderator för dagen var Åsa Julin. Nedan hittar du materialet från respektive föredrag i såväl rörliga bilder som enbart respektive presentationsbilder.

 

Nyttan med tillsyn och utvärdering


Per Molander, lång erfarenhet inom statsförvaltningen och senast som GD för Inspektionen för socialförsäkringen.

Presentation - Per Molander

Behov och nytta av tillsyn

Peter Ehn och Erik Axelsson, utredare Statskontoret.

Presentation - Peter Ehn och Erik Axelsson

Vad kostar granskningen? - En reflektion över granskningens direkta och indirekta kostnader.


Anders Ivarsson Westerberg, docent och lektor, Institutionen för samhälls-
vetenskap, Södertörns högskola.

Presentation - Anders Ivarsson Westerberg

Tillsyn - granskningsformens värsting


Vicki Johansson, professor offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Presentation - Vicki Johansson

Att följa upp sin tillsynsverksamhet


Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsverket
Presentation - del 1 Kenneth Eliasson

Victoria Wahlman, Livsmedelsverket
Presentation - del 2 Victoria Wahlman

Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv
Presentation del 3 - Helena Söderman

Tillsynsforums vårkonferens 2015 hölls även denna gång på Nalen i Stockholm. Temat för dagen var Tillsynskompetens - då, nu och i framtiden. Programmet bjöd som vanligt både akademiska föreläsningar och inblick i olika organisationers arbete.

Moderator för konferensen var John Chrispinsson. Om du missade konferensen eller vill fräscha upp minnet kan du se alla föreläsningar med tillhörande presentationer här nedan.

 Kompetens - vad är det och var sitter den?

Inledning av Magnus Larsson GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande för Tillsynsforum.
Marianne Döös, professor vid inst för pedagogik och didaktik, Stockholmsuniversitet. föreläser med titeln: Kompetens - vad är det och var sitter den?

Presentation - Marianne Döös

Tillsyn - nyckeln till den svenska modellen

Med utgångspunkt från dualismen mellan enhetsstaten och en stark lokal självstyrelse i Sverige, beskriver Gunnar Wetterberg, historiker, hur tillsynen vuxit fram för att överbrygga denna motsättning. Vilka krav har denna organisationsform ställt på de ansvarigas kompetens.

Samhället förändras allt snabbare - har vi rätt kompetens?

Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg framtidsspanar om hur Bigdata får betydelse för tillsyn.

Presentation - Bo Dahlbom

Hur betraktar studenter staten som arbetsgivare?

Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket berättar om hur de arbetar attraktivitet och kompetensförsörjning samt redogör för en undersökning om hur studenter betraktar staten som arbetsgivare.

Presentation - Lars Andrén

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Vad kan 16 myndigheter med olika uppdrag utveckla tillsammans? Charlotte Barta, koordinator för nätverket och från SPV, berättar om uppdraget att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och bidra till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.

Presentation - Charlotte Barta

Om att utbilda tillsynspersonal på Arbetsmiljöverket

Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson berättar om Arbetsmiljöverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson

Om att utbilda tillsynspersonal på Livsmedelsverket

Per Gustavsson berättar om Livsmedelsverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Per Gustavsson

Efterföljande frågestund med både Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket

 

Det var ett nytt rekord när det gäller antalet anmälda till Tillsynsforums höstkonferens. Närmare 150 deltagare inklusive föreläsare. Ämnet lockade många och redan efter någon vecka var det fullbokat. Någon dag innan konferensen skulle äga rum blev tyvärr den tilltänkte moderatorn Jonas Hallberg sjuk. Så med mycket kort varsel lyckades vi hitta Annika Dopping som gjorde en fantastisk insats under dagen.

Efter sedvanlig välkomsthälsning från ordförande i Tillsynsforums styrgrupp Magnus Larsson, till vardags GD på Myndigheten för radio och tv, fick dagens första talare professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola ordet. Du hittar Bengts föredrag och presentation nedan. Sedan följer professor Mats Alvesson, Lunds universitet. Däremot finns inte någon film eller kommentarer från professor Rune Lavin, Lunds universitet. Rune hänvisar till sin bok Viteslagstiftningen (2 u. 2010) och sidorna 18-90.

Under eftermiddagen var det dags för tre myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg, Skolinspektionen och Finansinspektionen, att berätta om sina erfarenheter av eventuella sanktioner. Två av dessa finns inspelade och presentationerna finns också tillgängliga, dock inte Finansinspektionens föredrag.

Förändrad styrning i staten.


I ett föränderligt samhälle ställs höga krav på ändamålsenligheten i styrningen. Bengt Jacobsson diskuterar både hur styrningen i staten har utvecklats över tiden, men också vilka problem och utmaningar som finns idag. Bengt Jacobsson, professor, Södertörns högskola.

Bengt Jacobssons presentation (pdf)

Tillsyn som förbättring, tom ritual eller snedstyrning mot att det skall se bra ut?


Om behov av kommunikation och sanktioner för att nå bra verkanseffekt. Vilka problem kan man se ur ett forskarperspektiv och vad skulle bra tillsyn innebära? Mats Alvesson, professor och organisations- och ledningsforskare, Lunds universitet.

Mats Alvessons presentation (pdf)

70 miljoner i böter – till vilken nytta?


Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, utredare Inspektionen för vård och omsorg.

Johan Brisfjords presentation (pdf)

Skolinspektionens tillsynsuppdrag och viteslagstiftningen.


Reflektioner kring vad ny viteslagstiftning på skolområdet får för konsekvenser för tillsynen och myndigheten. Erik Bergeå, undervisningsråd, och Annica Runsten, enhetschef, Skolinspektionen.

Erik Bergeå och Annica Runstens presentation (pdf)

Den 14 maj  hölls Tillsynsforums vårkonferens i de anrika lokalerna på Nalen i Stockholm. Strax över 100 personer från nätverket deltog i den fullbokade konferensen. Temat för dagen satte kommunikationen i tillsynen i fokus. Under temat "Att vilja göra rätt – kommunikationens betydelse i tillsynen" fick deltagarna ta del av föreläsningar både från forskningssidan och erfarenheter från tillsynsarbetet i praktiken.

Dagen inleddes av Magnus Larssson, generaldirektör för Myndigheten för radio och tv, tillika ordförande för Tillsynsforums styrgrupp. Efter en kort inledning följde presentationerna från  dagens åtta föreläsare. Konferensen avslutades med en paneldiskussion. Moderator för konferensen var Nedjma Chaouche Liljedahl.

Magnus Larsson, GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande Tillsynsforums styrgrupp.
Magnus Larsson, GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande Tillsynsforums styrgrupp.
Nedjma Chaouche Liljedahl, medierådgivare och moderator.
Nedjma Chaouche Liljedahl, medierådgivare och moderator.

 

 

 

 

 

 

 

Inledning till: Vårkonferens 2014 – Att vilja göra rätt – kommunikationens betydelse i tillsynen from Tillsynsforum on Vimeo.

Här nedan kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Rättsociologins forskning kring vad som får individer att följa reglerna

Rättssociologins forskning kring vad som får individer att vilja följa reglerna from Tillsynsforum on Vimeo.

Bild 4 i presentationen (videoklipp) kan se här separat.

Mans Svensson
Måns Svensson, Docent, Lunds universitet

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Motiverande samtal utifrån forsknings-programmet Effektiv miljötillsyn

Motiverande samtal utifrån forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn from Tillsynsforum on Vimeo.

Lars Forsberg
Lars Forsberg, lektor i psykoterapi, Karolinska institutet
Hans Wickstrom
Hans Wickström, Leg. Psykolog och Jägmästare

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Service Management – att bli meningsfull för alla parter

Service Management – att bli meningsfull för alla parter from Tillsynsforum on Vimeo.

Christian Gronroos
Christian Grönroos, Professor service and relationship marketing, Svenska handelshögskolan

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Transportstyrelsens arbete med kommunikation, bemötande och samtalsmetodik

Transportstyrelsen berättar om sitt arbete med kommunikation, bemötande och samtalsmetodik from Tillsynsforum on Vimeo.

Anneli Eriksson
Anneli Eriksson, Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen
Tomas Olsson.png
Tomas Olsson, Sjö- och luftfartsavdelningen, Transportstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Skatteverkets arbete med bemötande och dialog med fokus på ”att göra rätt”

Skatteverkets arbete med bemötande och dialog med fokus på ”att vilja göra rätt” from Tillsynsforum on Vimeo.

Lennart Wittberg.png
Lennart Wittberg
Verksamhetsutvecklare, skatteverket

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Statens medieråds arbete med att verka för branschens självsanering

Statens medieråds arbete med att verka för mediebranschens självreglering - Ewa Thorslund, direktör from Tillsynsforum on Vimeo.

Ewa Thorslund
Ewa thorslund, Direktör, Statens medieråd

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

Avslutning

Paneldiskussion from Tillsynsforum on Vimeo.

Tillsynsforum vt2014 Avslutning from Tillsynsforum on Vimeo.

Tillsynsforums höstkonferens 2013 hade temat "Den goda bedömningen - regelstyrd eller  skönsmässig". Om du missade konferensen eller friska upp minnet så kan du ta del av de filmade föredragen här.

Lektor Dan Nordin talar om den samhällsvetenskapliga forskningen rörande bedömningar

Lektor Dan Nordin from Tillsynsforum on Vimeo.

Professor Ulrik von Essen talar om ramlag, normering och bedömning.

Professor Ulrik von Essen from Tillsynsforum on Vimeo.

Louise Nyholm, Livsmedelsverket, berättar om myndighetens arbete med bedömningshandböcker och likvärdighet.

Louise Nyholm, Livsmedelsverket from Tillsynsforum on Vimeo.

Torben Vincensten, Arbetsmiljöverket, berättar om myndighetens arbete med bedömningsfrågor i tillsynen.

Torben Vincensten, Arbetsmiljöverket from Tillsynsforum on Vimeo.

Nina Karnehed, Inspektionen för socialförsäkringen, berättar om myndighetens arbete med bedömningsfrågor i tillsynen.

Nina Karnehed, Inspektionen för socialförsäkringen from Tillsynsforum on Vimeo.

I paneldiskussionen deltog även Lennart Gustafsson som ledde Tillsynsutredningen.

Paneldiskussion med samtliga föreläsare under dagen from Tillsynsforum on Vimeo.