Author Archives: admin

Den 19 november hölls Tillsynsforums höstkonferens 2015 på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt tillställning som denna gång hade temat "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta".

Som vanligt bjöds det på föredrag både från det akademiska perspektivet och myndigheternas egna erfarenheter i ämnet. Moderator för dagen var Åsa Julin. Nedan hittar du materialet från respektive föredrag i såväl rörliga bilder som enbart respektive presentationsbilder.

 

Nyttan med tillsyn och utvärdering


Per Molander, lång erfarenhet inom statsförvaltningen och senast som GD för Inspektionen för socialförsäkringen.

Presentation - Per Molander

Behov och nytta av tillsyn

Peter Ehn och Erik Axelsson, utredare Statskontoret.

Presentation - Peter Ehn och Erik Axelsson

Vad kostar granskningen? - En reflektion över granskningens direkta och indirekta kostnader.


Anders Ivarsson Westerberg, docent och lektor, Institutionen för samhälls-
vetenskap, Södertörns högskola.

Presentation - Anders Ivarsson Westerberg

Tillsyn - granskningsformens värsting


Vicki Johansson, professor offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Presentation - Vicki Johansson

Att följa upp sin tillsynsverksamhet


Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsverket
Presentation - del 1 Kenneth Eliasson

Victoria Wahlman, Livsmedelsverket
Presentation - del 2 Victoria Wahlman

Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv
Presentation del 3 - Helena Söderman

Under vårterminen 2016 ges kursen Tillsyn i teori och praktik som kan ge 7,5 högskolepoäng. Kursen ges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursen genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som det utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Läs mer om kursens innehåll här

Anmälan

Anmälan görs senast 31 oktober på anmälningsblankett som sänds via e-post till:

Anna Cregård, fil dr
Viceprefekt med ansvar för uppdragsutbildning och samverkan
anna.cregard@spa.gu.se
031-786 5906

Nu är det åter dags för Tillsynsforums årliga höstkonferens. Temat för dagen är "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta". Konferensen hålls i Stockholm den 19 november och du kan anmäla dig redan nu.

När: 19 november
Var: Nalen, Stockholm. (Regeringsgatan 74)
Moderator: Åsa Julin

Hela programmet för höstkonferensen kan du ladda ner här.

Anmälan: Du anmäler dig genom att klicka på denna länken.

Tillsynsforums vårkonferens 2015 hölls även denna gång på Nalen i Stockholm. Temat för dagen var Tillsynskompetens - då, nu och i framtiden. Programmet bjöd som vanligt både akademiska föreläsningar och inblick i olika organisationers arbete.

Moderator för konferensen var John Chrispinsson. Om du missade konferensen eller vill fräscha upp minnet kan du se alla föreläsningar med tillhörande presentationer här nedan.

 Kompetens - vad är det och var sitter den?

Inledning av Magnus Larsson GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande för Tillsynsforum.
Marianne Döös, professor vid inst för pedagogik och didaktik, Stockholmsuniversitet. föreläser med titeln: Kompetens - vad är det och var sitter den?

Presentation - Marianne Döös

Tillsyn - nyckeln till den svenska modellen

Med utgångspunkt från dualismen mellan enhetsstaten och en stark lokal självstyrelse i Sverige, beskriver Gunnar Wetterberg, historiker, hur tillsynen vuxit fram för att överbrygga denna motsättning. Vilka krav har denna organisationsform ställt på de ansvarigas kompetens.

Samhället förändras allt snabbare - har vi rätt kompetens?

Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg framtidsspanar om hur Bigdata får betydelse för tillsyn.

Presentation - Bo Dahlbom

Hur betraktar studenter staten som arbetsgivare?

Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket berättar om hur de arbetar attraktivitet och kompetensförsörjning samt redogör för en undersökning om hur studenter betraktar staten som arbetsgivare.

Presentation - Lars Andrén

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Vad kan 16 myndigheter med olika uppdrag utveckla tillsammans? Charlotte Barta, koordinator för nätverket och från SPV, berättar om uppdraget att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och bidra till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.

Presentation - Charlotte Barta

Om att utbilda tillsynspersonal på Arbetsmiljöverket

Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson berättar om Arbetsmiljöverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson

Om att utbilda tillsynspersonal på Livsmedelsverket

Per Gustavsson berättar om Livsmedelsverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Per Gustavsson

Efterföljande frågestund med både Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket