Vårkonferens 2015 – Tillsynskompetens – då, nu och i framtiden.

Tillsynsforums vårkonferens 2015 hölls även denna gång på Nalen i Stockholm. Temat för dagen var Tillsynskompetens - då, nu och i framtiden. Programmet bjöd som vanligt både akademiska föreläsningar och inblick i olika organisationers arbete.

Moderator för konferensen var John Chrispinsson. Om du missade konferensen eller vill fräscha upp minnet kan du se alla föreläsningar med tillhörande presentationer här nedan.

 Kompetens - vad är det och var sitter den?

Inledning av Magnus Larsson GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande för Tillsynsforum.
Marianne Döös, professor vid inst för pedagogik och didaktik, Stockholmsuniversitet. föreläser med titeln: Kompetens - vad är det och var sitter den?

Presentation - Marianne Döös

Tillsyn - nyckeln till den svenska modellen

Med utgångspunkt från dualismen mellan enhetsstaten och en stark lokal självstyrelse i Sverige, beskriver Gunnar Wetterberg, historiker, hur tillsynen vuxit fram för att överbrygga denna motsättning. Vilka krav har denna organisationsform ställt på de ansvarigas kompetens.

Samhället förändras allt snabbare - har vi rätt kompetens?

Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg framtidsspanar om hur Bigdata får betydelse för tillsyn.

Presentation - Bo Dahlbom

Hur betraktar studenter staten som arbetsgivare?

Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket berättar om hur de arbetar attraktivitet och kompetensförsörjning samt redogör för en undersökning om hur studenter betraktar staten som arbetsgivare.

Presentation - Lars Andrén

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Vad kan 16 myndigheter med olika uppdrag utveckla tillsammans? Charlotte Barta, koordinator för nätverket och från SPV, berättar om uppdraget att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och bidra till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.

Presentation - Charlotte Barta

Om att utbilda tillsynspersonal på Arbetsmiljöverket

Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson berättar om Arbetsmiljöverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson

Om att utbilda tillsynspersonal på Livsmedelsverket

Per Gustavsson berättar om Livsmedelsverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Presentation - Per Gustavsson

Efterföljande frågestund med både Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket