Höstkonferens 2015 – Effektivitet i tillsynen – samhällsnytta

Den 19 november hölls Tillsynsforums höstkonferens 2015 på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt tillställning som denna gång hade temat "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta".

Som vanligt bjöds det på föredrag både från det akademiska perspektivet och myndigheternas egna erfarenheter i ämnet. Moderator för dagen var Åsa Julin. Nedan hittar du materialet från respektive föredrag i såväl rörliga bilder som enbart respektive presentationsbilder.

 

Nyttan med tillsyn och utvärdering


Per Molander, lång erfarenhet inom statsförvaltningen och senast som GD för Inspektionen för socialförsäkringen.

Presentation - Per Molander

Behov och nytta av tillsyn

Peter Ehn och Erik Axelsson, utredare Statskontoret.

Presentation - Peter Ehn och Erik Axelsson

Vad kostar granskningen? - En reflektion över granskningens direkta och indirekta kostnader.


Anders Ivarsson Westerberg, docent och lektor, Institutionen för samhälls-
vetenskap, Södertörns högskola.

Presentation - Anders Ivarsson Westerberg

Tillsyn - granskningsformens värsting


Vicki Johansson, professor offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Presentation - Vicki Johansson

Att följa upp sin tillsynsverksamhet


Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsverket
Presentation - del 1 Kenneth Eliasson

Victoria Wahlman, Livsmedelsverket
Presentation - del 2 Victoria Wahlman

Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv
Presentation del 3 - Helena Söderman