Vårkonferens 2016 – en sammanfattning

Den 18 maj hölls Tillsynsforums årliga vårkonferens på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt konferens med drygt 130 deltagare från ett flertal olika tillsynsmyndigheter i landet. Temat för dagen var ”Vad gör tillsynsmyndigheter för att nå sina mål – goda exempel”. Ett återkommande ledord i anförandena var begreppet ”mod”, det vill säga mod att samverka, tänka nytt och att våga gå utanför de givna ramarna.

Dagen bjöd på en spännande blandning av föreläsningar med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och professor Mats Alvesson från Lunds universitet. Även Frida Boisen, sociala medier-strateg och krönikör deltog i programmet. Moderator var Maria Bjaring.

Konferensen inleddes med Klas Öberg, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp, som hälsade alla varmt välkomna, beskrev dagens innehåll och kort informerade om Tillsynsforums arbete. Klas önskemål var att alla deltagare skulle delta aktivt för att få mesta möjliga utbyte under dagen. En önskan som uppfylldes väl genom de engagerade gruppdiskussionerna som följde efter varje anförande.

Ardalan Shekarabi, civilminister, talade om regeringens övergripande mål med myndigheternas tillsynsarbete. Shekarabi betonade vikten av en god tillsyn där bland annat samverkan och tillit, både inom och mellan myndigheterna samt mellan myndigheterna och civilsamhället, bör ha en mer central roll. Shekarabi berättade även om regeringens tillitsreformer som bland annat omfattar såväl lärandet som effekterna av tillsynen.

Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet, lyfte bland annat behovet av mod hos tillsynsmyndigheterna. Att de bör tänka mer ”utanför boxen” och ägna mer kraft till att göra kvalificerade bedömningar och insatser som leder till reella effekter, till förmån för ”bocka av-aktiviteter”.

Frida Boisen, digital chef för Bonniers Tidskrifter, sociala medier-strateg på Dagens Industri och krönikör på Expressen, höll ett engagerat anförande om hur myndigheterna kan använda sociala medier för att nå ut bättre med sin verksamhet och sina resultat. Frida Boisen betonade att alla är egna publicister idag och delade med sig av egna personliga erfarenheter, liksom visade exempel på hur andra aktörer har arbetat med sociala medier för att nå sina mål.

 

Ola Billger, kommunikationschef på Konkurrensverket, berättade om Konkurrensverkets tankar kring kommunikation och hur deras operativa arbete kring kommunikationen ser ut, bland annat att våga både tänka och prova nytt.

Lars Boström och Joacim Malmström från Konsumentverket berättade om sina reflektioner från att besökt Storbritannien och studerat hur landets stora myndighetsportal (gov.uk) kom till och hur de själva inspirerats av deras arbetsmetoder.